Hủy

Điểm bán Proctogel

Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

STT Tên đường Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Chợ Tương Giang QT Cô Thu Chợ Tương Giang, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh 0222 3747 816
2 Xã Cảnh Hưng QT Nguyễn Thị Nguyệt thôn Rền, Xã Cảnh Hưng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh 0963 737 656
3 THÔN RỀN QT NGUYỄN THI NGUYỆT THÔN RỀN, CẢNH HƯNG 0963 737 656
4 CHỢ TƯƠNG GIANG QT CÔ THU CHỢ TƯƠNG GIANG 0222 3747 816
5 PHỐ HỒ QT NHƯ ANH 24 PHỐ HỒ 02413 865 136
6 PHỐ HỒ QT HẬU PHƯƠNG 22 PHỐ HỒ 02413 873 243
7 PHỐ DÂU QT NGUYỄN THI ĐOAN PHỐ DÂU 02413 866 544
8 TT. THỨA NT ViỆT HÙNG TT. THỨA 0868 089 568
9 TT. THỨA CHI NHANH DUOC BN TAI LUONG TAI TT. THỨA

Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 0243.220.2288 (Tổng đài tư vấn) để được trợ giúp

Fanpage