Hủy

Điểm bán Proctogel

Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

STT Tên đường Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 đường Quách Điêu NT Trần Đõ 3 F1/60 đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh 961701234
2 Hương Lộ 80 NT Minh Quang 377 Hương Lộ 80, xã Vĩnh Lộc , Bình Chánh 968003910
3 c1/3b ấp 3 đường Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B NT Phát Tài c1/3b ấp 3 đường Võ Văn Vân, Vĩnh lộc B, Bình Chánh 097 3158698
4 D1-8B Nguyễn Thị Tú, Ấp 4 Vĩnh Lộc B NT Hương Trầm D1-8B Nguyễn Thị Tú, Ấp 4 Vĩnh Lộc B, Bình Chánh 936311243
5 D7/33 Vĩnh Lộc, Ấp 4, Vĩnh Lộc B NT Minh Châu 7 D7/33 Vĩnh Lộc, Ấp 4, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh 973239746
6 đường Vĩnh Lộc NT Trần Đõ 1274 đường Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh 979342631
7 đường Vĩnh Lộc NT Đức Lợi 2 F1/7A đường Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh 346025655
8 Quách Điêu NT Thiên Phúc F2/63 Quách Điêu, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh 988595086

Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 0961 259 500 (Tổng đài tư vấn) để được trợ giúp

Fanpage