Hủy

Điểm bán Proctogel

Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

STT Tên đường Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Chợ Đống Đa Nhà Thuốc Ngọc Hân Q Hải Châu
2 321 Nguyễn Hoàng Nhà Thuốc Tâm Q Hải Châu
3 Ông Ích Đường NT Kim Anh Q Cẩm Lệ
4 Nguyễn Văn Cừ NT Hồng Nhung Q Liên Chiẻu
5 Nguyễn Lương Bằng NT Hồng Nhung Q Liên Chiẻu
6 Phạm văn Nghị NT Liên Tỉnh Q Hải Châu
7 Tiểu La NT Dapharco 12 Q Hải Châu
8 Lý Tự Trọng NT Song Hân Q Hải Châu
9 TrẦn Bình Trọng NT ABC Q Hải Châu
10 134 lê Trọng Tấn NT Thiện Tâm Q Sơn Trà
11 Ngô Gia Tự NT Pharmacy 05 Q Hải Châu
12 26 Lê Duẩn NT Dapharco 01 Q Hải Châu
13 Lê Đình Lý NT Ngọc Phước Q Hải Châu
14 Châu Thượng Văn NT Dapharco 25 Q Hải Châu
15 Lê Duẩn NT Dapharco 57 Q Hải Châu
16 Lê Lợi NT Dapharco 04 Q Hải Châu
17 Phạm văn Nghị NT Vĩnh Trung Q Thanh Khê
18 Trưng Nữ Vương NT Dapharco 11 Q Hải Châu
19 Ngô Quyền NT Dapharco 101 Q Sơn Trà
20 Hoàng Diệu NT Cẩm Tú Q Hải Châu
21 Phạm văn Nghị NT Liên Tỉnh Q Hải Châu
22 Phan Chu trinh NT Trường Sinh Q Hải Châu
23 Nguyễn Chí Thanh NT Dapharco 20 Q Hải Châu
24 Hùng Vương NT Nguyệt Q Thanh Khê
25 Trưng Nữ Vương NT Dapharco 166 Q Hải Châu
26 Lê Duẩn NT Hưng Phát Q Hải Châu
27 Hoàng Diệu NT Cẩm Tú Q Hải Châu
28 Lê Duẩn NT Dapharco 09 Q Hải Châu
29 Chợ Hà Thân NT Dapharco 141 Q Hải Châu
30 Nguyễn Hữu Thọ NT Thanh Huyền Q Hải Châu
31 CMT8 NT Trí Anh Q Cẩm Lệ
32 Yên Bai NT Mỹ Đức Q Hải Châu
33 Hải Phòng NT Dapharco 175 Q Hải Châu
34 Nguyễn Lương Bằng NT Mạnh Q Liên Chiẻu
35 Đinh Tiên Hoàng NT Dapharco 44 Q Hải Châu
36 Ngô Quyền NT Dapharco 113 Q Sơn Trà
37 Lê Duẩn NT Dapharco 57 Q Hải Châu
38 Nguyễn Hoàng NT Tâm Q Hải Châu
39 Dũng Sĩ Thanh Khê NT Phước Thành Q Hải Châu
40 Khúc Hạo NT Khang Hưng Q Sơn Trà
41 Hồ Ngọc Lãm NT Phúc An Q Sơn Trà
42 Nguyễn Phan Vinh NT Ngọc Huyền Q Sơn Trà
43 06 KDC Trung Nghĩa PK Pasteur Q Liên Chiẻu
44 Chợ Đống Đa Nhà Thuốc Ngọc Hân Chợ Đống Đa
45 Nguyễn Hoàng Nhà Thuốc Tâm 321 Nguyễn Hoàng
46 Ông Ích Đường NT Kim Anh Ông Ích Đường
47 Nguyễn Văn Cừ NT Hồng Nhung Nguyễn Văn Cừ
48 Nguyễn Lương Bằng NT Mạnh Nguyễn Lương Bằng
49 Phạm văn Nghị NT Liên Tỉnh Phạm văn Nghị
50 Tiểu La NT Dapharco 12 Tiểu La
51 Lý Tự Trọng NT Song Hân Lý Tự Trọng
52 TrẦn Bình Trọng NT ABC TrẦn Bình Trọng
53 Lê Trọng Tấn NT Thiện Tâm 134 lê Trọng Tấn
54 Ngô Gia Tự NT Pharmacy 05 Ngô Gia Tự
55 Lê Duẩn NT Dapharco 01 26 Lê Duẩn
56 Lê Đình Lý NT Ngọc Phước Lê Đình Lý
57 Châu Thượng Văn NT Dapharco 25 Châu Thượng Văn
58 Lê Duẩn NT Dapharco 57 Lê Duẩn
59 Lê Lợi NT Dapharco 04 Lê Lợi
60 Phạm văn Nghị NT Vĩnh Trung Phạm văn Nghị
61 Trưng Nữ Vương NT Dapharco 11 Trưng Nữ Vương
62 Ngô Quyền NT Dapharco 101 Ngô Quyền
63 Hoàng Diệu NT Cẩm Tú Hoàng Diệu
64 Phạm văn Nghị NT Liên Tỉnh Phạm văn Nghị
65 Phan Chu trinh NT Trường Sinh Phan Chu trinh
66 Nguyễn Chí Thanh NT Dapharco 20 Nguyễn Chí Thanh
67 Hùng Vương NT Nguyệt Hùng Vương
68 Trưng Nữ Vương NT Dapharco 166 Trưng Nữ Vương
69 Lê Duẩn NT Hưng Phát Lê Duẩn
70 Hoàng Diệu NT Cẩm Tú Hoàng Diệu
71 Lê Duẩn NT Dapharco 09 Lê Duẩn
72 Chợ Hà Thân NT Dapharco 141 Chợ Hà Thân
73 Nguyễn Hữu Thọ NT Thanh Huyền Nguyễn Hữu Thọ
74 CMT8 NT Trí Anh CMT8
75 Yên Bai NT Mỹ Đức Yên Bai
76 Hải Phòng NT Dapharco 175 Hải Phòng
77 Nguyễn Lương Bằng NT Mạnh Nguyễn Lương Bằng
78 Đinh Tiên Hoàng NT Dapharco 44 Đinh Tiên Hoàng
79 Ngô Quyền NT Dapharco 113 Ngô Quyền
80 Lê Duẩn NT Dapharco 57 Lê Duẩn
81 Nguyễn Hoàng NT Tâm Nguyễn Hoàng
82 Dũng Sĩ Thanh Khê NT Phước Thành Dũng Sĩ Thanh Khê
83 Khúc Hạo NT Khang Hưng Khúc Hạo
84 Hồ Ngọc Lãm NT Phúc An Hồ Ngọc Lãm
85 Nguyễn Phan Vinh NT Ngọc Huyền Nguyễn Phan Vinh
86 Nguyễn Hoàng Nhà Thuốc Tâm Nguyễn Hoàng
87 Lê Văn Hiến Nhà Thuốc Dapharco 82 Lê Văn Hiến
88 Ông Ích Khiêm Nhà Thuốc Dapharco 24 Ông Ích Khiêm
89 Ngô Quyền Nhà Thuốc Dapharco 113 Ngô Quyền
90 Đại Lộc Quầy Thuốc 316 Đại Lộc
91 Hà Huy Tập Nhà Thuốc Thịnh Thảo Hà Huy Tập
92 Ông Ích Khiêm Nhà Thuốc Dapharco 22 Ông Ích Khiêm
93 Âu Cơ NHà thuốc Lan Anh 2 Âu Cơ
94 Nam thành Nhà thuốc Dapharco 15 Nam thành
95 Ông Ích Khiêm Nhà Thuốc Dapharco 54 Ông Ích Khiêm
96 Nguyễn Hoàng Nhà Thuốc Tâm Nguyễn Hoàng
97 Phan Đăng Lưu Nhà Thuốc Tâm Đức Phan Đăng Lưu
98 Phan Đăng Lưu Nhà Thuốc Dapharco 72 Phan Đăng Lưu
99 Lê Duẩn Nhà Thuốc Dapharo 19 Lê Duẩn
100 Hòa Liên Đại Lý Thuốc Tây Anh Tô Hòa Liên
101 Âu Cơ Nhà Thuốc Minh Tâm Âu Cơ
102 Ngô Quyền Nhà Thuốc Dapharco 113 Ngô Quyền
103 Trần Cao Vân Nhà Thuốc Huy Hoàng Trần Cao Vân
104 Tô Hiệu Nhà Thuốc Thảo My Tô Hiệu
105 Lê Duẩn Nhà Thuốc Dapharco 01 Lê Duẩn
106 Trưng Nữ Vương Nhà Thuốc Dapharco 52 Trưng Nữ Vương
107 Tiểu La Nhà Thuốc Dapharco 12 Tiểu La

Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 0243.220.2288 (Tổng đài tư vấn) để được trợ giúp

Fanpage