Hủy

Điểm bán Proctogel

Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

STT Tên đường Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 06 KDC Trung Nghĩa PK Pasteur Q Liên Chiẻu
2 134 lê Trọng Tấn NT Thiện Tâm Q Sơn Trà
3 26 Lê Duẩn NT Dapharco 01 Q Hải Châu
4 321 Nguyễn Hoàng Nhà Thuốc Tâm Q Hải Châu
5 Âu Cơ Nhà Thuốc Minh Tâm Âu Cơ
6 Âu Cơ NHà thuốc Lan Anh 2 Âu Cơ
7 Châu Thượng Văn NT Dapharco 25 Q Hải Châu
8 Châu Thượng Văn NT Dapharco 25 Châu Thượng Văn
9 Chợ Đống Đa Nhà Thuốc Ngọc Hân Q Hải Châu
10 Chợ Đống Đa Nhà Thuốc Ngọc Hân Chợ Đống Đa
11 Chợ Hà Thân NT Dapharco 141 Q Hải Châu
12 Chợ Hà Thân NT Dapharco 141 Chợ Hà Thân
13 CMT8 NT Trí Anh Q Cẩm Lệ
14 CMT8 NT Trí Anh CMT8
15 Dũng Sĩ Thanh Khê NT Phước Thành Q Hải Châu
16 Dũng Sĩ Thanh Khê NT Phước Thành Dũng Sĩ Thanh Khê
17 Đại Lộc Quầy Thuốc 316 Đại Lộc
18 Đinh Tiên Hoàng NT Dapharco 44 Q Hải Châu
19 Đinh Tiên Hoàng NT Dapharco 44 Đinh Tiên Hoàng
20 Hà Huy Tập Nhà Thuốc Thịnh Thảo Hà Huy Tập
21 Hải Phòng NT Dapharco 175 Q Hải Châu
22 Hải Phòng NT Dapharco 175 Hải Phòng
23 Hồ Ngọc Lãm NT Phúc An Q Sơn Trà
24 Hồ Ngọc Lãm NT Phúc An Hồ Ngọc Lãm
25 Hòa Liên Đại Lý Thuốc Tây Anh Tô Hòa Liên
26 Hoàng Diệu NT Cẩm Tú Q Hải Châu
27 Hoàng Diệu NT Cẩm Tú Q Hải Châu
28 Hoàng Diệu NT Cẩm Tú Hoàng Diệu
29 Hoàng Diệu NT Cẩm Tú Hoàng Diệu
30 Hùng Vương NT Nguyệt Q Thanh Khê
31 Hùng Vương NT Nguyệt Hùng Vương
32 Khúc Hạo NT Khang Hưng Q Sơn Trà
33 Khúc Hạo NT Khang Hưng Khúc Hạo
34 Lê Duẩn Nhà Thuốc Dapharo 19 Lê Duẩn
35 Lê Duẩn Nhà Thuốc Dapharco 01 Lê Duẩn
36 Lê Duẩn NT Dapharco 57 Q Hải Châu
37 Lê Duẩn NT Hưng Phát Q Hải Châu
38 Lê Duẩn NT Dapharco 09 Q Hải Châu
39 Lê Duẩn NT Dapharco 57 Q Hải Châu
40 Lê Duẩn NT Dapharco 01 26 Lê Duẩn
41 Lê Duẩn NT Dapharco 57 Lê Duẩn
42 Lê Duẩn NT Hưng Phát Lê Duẩn
43 Lê Duẩn NT Dapharco 09 Lê Duẩn
44 Lê Duẩn NT Dapharco 57 Lê Duẩn
45 Lê Đình Lý NT Ngọc Phước Q Hải Châu
46 Lê Đình Lý NT Ngọc Phước Lê Đình Lý
47 Lê Lợi NT Dapharco 04 Q Hải Châu
48 Lê Lợi NT Dapharco 04 Lê Lợi
49 Lê Trọng Tấn NT Thiện Tâm 134 lê Trọng Tấn
50 Lê Văn Hiến Nhà Thuốc Dapharco 82 Lê Văn Hiến
51 Lý Tự Trọng NT Song Hân Q Hải Châu
52 Lý Tự Trọng NT Song Hân Lý Tự Trọng
53 Nam thành Nhà thuốc Dapharco 15 Nam thành
54 Ngô Gia Tự NT Pharmacy 05 Q Hải Châu
55 Ngô Gia Tự NT Pharmacy 05 Ngô Gia Tự
56 Ngô Quyền Nhà Thuốc Dapharco 113 Ngô Quyền
57 Ngô Quyền NT Dapharco 101 Q Sơn Trà
58 Ngô Quyền NT Dapharco 113 Q Sơn Trà
59 Ngô Quyền NT Dapharco 101 Ngô Quyền
60 Ngô Quyền NT Dapharco 113 Ngô Quyền
61 Ngô Quyền Nhà Thuốc Dapharco 113 Ngô Quyền
62 Nguyễn Chí Thanh NT Dapharco 20 Q Hải Châu
63 Nguyễn Chí Thanh NT Dapharco 20 Nguyễn Chí Thanh
64 Nguyễn Hoàng Nhà Thuốc Tâm Nguyễn Hoàng
65 Nguyễn Hoàng NT Tâm Q Hải Châu
66 Nguyễn Hoàng Nhà Thuốc Tâm 321 Nguyễn Hoàng
67 Nguyễn Hoàng NT Tâm Nguyễn Hoàng
68 Nguyễn Hoàng Nhà Thuốc Tâm Nguyễn Hoàng
69 Nguyễn Hữu Thọ NT Thanh Huyền Q Hải Châu
70 Nguyễn Hữu Thọ NT Thanh Huyền Nguyễn Hữu Thọ
71 Nguyễn Lương Bằng NT Hồng Nhung Q Liên Chiẻu
72 Nguyễn Lương Bằng NT Mạnh Q Liên Chiẻu
73 Nguyễn Lương Bằng NT Mạnh Nguyễn Lương Bằng
74 Nguyễn Lương Bằng NT Mạnh Nguyễn Lương Bằng
75 Nguyễn Phan Vinh NT Ngọc Huyền Q Sơn Trà
76 Nguyễn Phan Vinh NT Ngọc Huyền Nguyễn Phan Vinh
77 Nguyễn Văn Cừ NT Hồng Nhung Q Liên Chiẻu
78 Nguyễn Văn Cừ NT Hồng Nhung Nguyễn Văn Cừ
79 Ông Ích Đường NT Kim Anh Q Cẩm Lệ
80 Ông Ích Đường NT Kim Anh Ông Ích Đường
81 Ông Ích Khiêm Nhà Thuốc Dapharco 24 Ông Ích Khiêm
82 Ông Ích Khiêm Nhà Thuốc Dapharco 22 Ông Ích Khiêm
83 Ông Ích Khiêm Nhà Thuốc Dapharco 54 Ông Ích Khiêm
84 Phạm văn Nghị NT Liên Tỉnh Q Hải Châu
85 Phạm văn Nghị NT Vĩnh Trung Q Thanh Khê
86 Phạm văn Nghị NT Liên Tỉnh Q Hải Châu
87 Phạm văn Nghị NT Liên Tỉnh Phạm văn Nghị
88 Phạm văn Nghị NT Vĩnh Trung Phạm văn Nghị
89 Phạm văn Nghị NT Liên Tỉnh Phạm văn Nghị
90 Phan Chu trinh NT Trường Sinh Q Hải Châu
91 Phan Chu trinh NT Trường Sinh Phan Chu trinh
92 Phan Đăng Lưu Nhà Thuốc Tâm Đức Phan Đăng Lưu
93 Phan Đăng Lưu Nhà Thuốc Dapharco 72 Phan Đăng Lưu
94 Tiểu La Nhà Thuốc Dapharco 12 Tiểu La
95 Tiểu La NT Dapharco 12 Q Hải Châu
96 Tiểu La NT Dapharco 12 Tiểu La
97 Tô Hiệu Nhà Thuốc Thảo My Tô Hiệu
98 TrẦn Bình Trọng NT ABC Q Hải Châu
99 TrẦn Bình Trọng NT ABC TrẦn Bình Trọng
100 Trần Cao Vân Nhà Thuốc Huy Hoàng Trần Cao Vân
101 Trưng Nữ Vương Nhà Thuốc Dapharco 52 Trưng Nữ Vương
102 Trưng Nữ Vương NT Dapharco 11 Q Hải Châu
103 Trưng Nữ Vương NT Dapharco 166 Q Hải Châu
104 Trưng Nữ Vương NT Dapharco 11 Trưng Nữ Vương
105 Trưng Nữ Vương NT Dapharco 166 Trưng Nữ Vương
106 Yên Bai NT Mỹ Đức Q Hải Châu
107 Yên Bai NT Mỹ Đức Yên Bai

Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 0961 259 500 (Tổng đài tư vấn) để được trợ giúp

Fanpage