Hủy

Điểm bán Proctogel

Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

STT Tên đường Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Thiết Ứng QT Thu Hương Thiết Ứng, Vân Hà, Đông Anh 0982445759
2 Thôn Hà QT Tuấn Ngọc Dốc Vân, Mai Lâm, Đông Anh 0936358081
3 Mai Lâm Quầy thuốc Tuấn Ngọc Dốc Vân, Mai Lâm, Đông Anh 936358081
4 Thiết Ứng Quầy thuốc Thu Hương Thiết Ứng, Vân Hà, Đông Anh 982445759
5 Cổ Điển QT Cường Ninh 68 Xóm 3, Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 966848248
6 Xóm Đông, Vân Nội NT Đỗ Cười Xóm Đông, Vân Nội
7 Thôn Bắc, Kim Nỗ NT Thúy Mạnh Thôn Bắc, Kim Nỗ
8 Đông Anh QT Bác Lanh SN 72 - tổ 4 TT Đông Ạnh
9 TT Đông Anh QT Hà My 51 tổ 4 TT Đông Anh
10 TT Đông Anh QT Hồng Liên Số nhà 129 B tổ 8 - TT Đông Anh
11 Đông Anh QT Minh Trang Số 20 tổ 25 TT Đông Anh
12 Khê Nữ, Nguyên Khê QT Nguyễn Nghĩa Khê Nữ, Nguyên Khê
13 TT Đông Anh QT Phương Oanh Số 43 tổ 25 TT Đông Anh 0984268133
14 TT Đông Anh QT Thành Phẩm Số 44 tổ 22 TT Đông Anh 0968645880
15 TT Đông Anh QT Thành Phẩm Số 44 tổ 22 TT Đông Anh 0968645880
16 Xóm Nhi Vân Nội QT Thu Hiền Xóm Nhi Vân Nội
17 TT Đông Anh QT Thúy Bích Tổ 8 TT Đông Anh 02438836764
18 TT Đông Anh QT Tư nhân Việt Tiến Số 41 tổ 33 TT Đông Anh
19 Đường Đào Cam Mộc QT Yến Trang Số nhà 258 - đường Đào Cam Mộc, tổ 37, TT Đông Anh
20 TT Đông Anh QT Thành Phẩm Số 44 tổ 22 TT Đông Anh 0968645880
21 TT Đông Anh QT Phương Oanh Số 43 tổ 25 TT Đông Anh 0984268133
22 TT Đông Anh QT Phương Oanh Số 43 tổ 25 TT Đông Anh 0984268133
23 TT Đông Anh QT Hà My 51 tổ 4 TT Đông Anh
24 Xóm Nhi Vân Nội QT Thu Hiền Xóm Nhi Vân Nội
25 TT Đông Anh QT Thúy Bích Tổ 8 TT Đông Anh 02438836764
26 TT Đông Anh QT Tư nhân Việt Tiến Số 41 tổ 33 TT Đông Anh
27 Nguyên Khê QT Nguyễn Nghĩa Khê Nữ, Nguyên Khê
28 TT Đông Anh QT Thúy Bích Tổ 8 - TT Đông Anh
29 Đông Anh QT Minh Trang Số 20 tổ 25 TT Đông Anh
30 TT Đông Anh QT Hồng Liên Số nhà 129 B tổ 8 - TT Đông Anh
31 Đường Đào Cam Mộc QT Yến Trang SN 258 - đường Đào Cam Mộc, tổ 37, TT Đông Anh
32 Đường Đào Cam Mộc QT Yến Trang SN 258 - đường Đào Cam Mộc, tổ 37, TT Đông Anh
33 TT Đông Anh QT Bác Lanh Số nhà 72 - tổ 4 TT Đông Anh
34 Thôn Bắc, Kim Nỗ NT Thúy Mạnh Thôn Bắc, Kim Nỗ
35 Xóm Đông, Vân Nội NT Đỗ Cười Xóm Đông, Vân Nội
36 Tàm Xá, Đông Anh QT Thuận Phương Tàm Xá, Đông Anh
37 Xóm Vang, Cổ Loa QT Huyền Trang Xóm Vang, Cổ Loa

Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 0243.220.2288 (Tổng đài tư vấn) để được trợ giúp

Fanpage