Hủy

Điểm bán Proctogel

Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

STT Tên đường Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Cổ Điển QT Cường Ninh 68 Xóm 3, Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 966848248
2 Đông Anh QT Minh Trang Số 20 tổ 25 TT Đông Anh
3 Đông Anh QT Bác Lanh SN 72 - tổ 4 TT Đông Ạnh
4 Đông Anh QT Minh Trang Số 20 tổ 25 TT Đông Anh
5 Đường Đào Cam Mộc QT Yến Trang SN 258 - đường Đào Cam Mộc, tổ 37, TT Đông Anh
6 Đường Đào Cam Mộc QT Yến Trang SN 258 - đường Đào Cam Mộc, tổ 37, TT Đông Anh
7 Đường Đào Cam Mộc QT Yến Trang Số nhà 258 - đường Đào Cam Mộc, tổ 37, TT Đông Anh
8 Hải Bối QT Dung Huấn Số 02, nhà B16, TT Công ty CP CK4 và XD Thăng Long, Hải Bối
9 Khê Nữ, Nguyên Khê QT Nguyễn Nghĩa Khê Nữ, Nguyên Khê
10 Mai Lâm Quầy thuốc Tuấn Ngọc Dốc Vân, Mai Lâm, Đông Anh 936358081
11 Nguyên Khê QT Nguyễn Nghĩa Khê Nữ, Nguyên Khê
12 Tàm Xá, Đông Anh QT Thuận Phương Tàm Xá, Đông Anh
13 Thiết Ứng QT Thu Hương Thiết Ứng, Vân Hà, Đông Anh 0982445759
14 Thiết Ứng Quầy thuốc Thu Hương Thiết Ứng, Vân Hà, Đông Anh 982445759
15 Thôn Bắc, Kim Nỗ NT Thúy Mạnh Thôn Bắc, Kim Nỗ
16 Thôn Bắc, Kim Nỗ NT Thúy Mạnh Thôn Bắc, Kim Nỗ
17 Thôn Hà QT Tuấn Ngọc Dốc Vân, Mai Lâm, Đông Anh 0936358081
18 TT Đông Anh QT Tư nhân Việt Tiến Số 41 tổ 33 TT Đông Anh
19 TT Đông Anh QT Thúy Bích Tổ 8 - TT Đông Anh
20 TT Đông Anh QT Hồng Liên Số nhà 129 B tổ 8 - TT Đông Anh
21 TT Đông Anh QT Hà My 51 tổ 4 TT Đông Anh
22 TT Đông Anh QT Hồng Liên Số nhà 129 B tổ 8 - TT Đông Anh
23 TT Đông Anh QT Phương Oanh Số 43 tổ 25 TT Đông Anh 0984268133
24 TT Đông Anh QT Thành Phẩm Số 44 tổ 22 TT Đông Anh 0968645880
25 TT Đông Anh QT Thành Phẩm Số 44 tổ 22 TT Đông Anh 0968645880
26 TT Đông Anh QT Thúy Bích Tổ 8 TT Đông Anh 02438836764
27 TT Đông Anh QT Bác Lanh Số nhà 72 - tổ 4 TT Đông Anh
28 TT Đông Anh QT Tư nhân Việt Tiến Số 41 tổ 33 TT Đông Anh
29 TT Đông Anh QT Thành Phẩm Số 44 tổ 22 TT Đông Anh 0968645880
30 TT Đông Anh QT Phương Oanh Số 43 tổ 25 TT Đông Anh 0984268133
31 TT Đông Anh QT Phương Oanh Số 43 tổ 25 TT Đông Anh 0984268133
32 TT Đông Anh QT Hà My 51 tổ 4 TT Đông Anh
33 TT Đông Anh QT Thúy Bích Tổ 8 TT Đông Anh 02438836764
34 Xóm 4, Hải Bối QT Trang Anh Xóm 4, Hải Bối
35 Xóm Đông, Vân Nội NT Đỗ Cười Xóm Đông, Vân Nội
36 Xóm Đông, Vân Nội NT Đỗ Cười Xóm Đông, Vân Nội
37 Xóm Nhi Vân Nội QT Thu Hiền Xóm Nhi Vân Nội
38 Xóm Nhi Vân Nội QT Thu Hiền Xóm Nhi Vân Nội
39 Xóm Vang, Cổ Loa QT Huyền Trang Xóm Vang, Cổ Loa

Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 0961 259 500 (Tổng đài tư vấn) để được trợ giúp

Fanpage