Hủy

Điểm bán Proctogel

Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

STT Tên đường Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Bạch Thượng QT Quỳnh Chi Thôn Nhì - Bạch Thượng 0975956063
2 Lê Công Thanh QT Hương Nhài Số 28 Lê Công Thanh 0905353382
3 Lý Thường Kiệt QT Số 22 Số 186a Lý Thương Kiệt 0987748539
4 Nguyễn Hữu Tiến QT Số 16 Số 102 Nguyễn Hữu Tiến 0911668626
5 Nguyễn Văn Trỗi QT Số 1 Số 34 Nguyễn Văn Trỗi 0944.191.888
6 Nguyễn Viết Xuân QT Số 4 Số 98 Nguyễn Viết Xuân 01686597696
7 Quy Lưu Công Ty TNHH Đông Phương Hồng Số 77 Quy Lưu 0983241897
8 Chợ Chiều QT Hải Đăng Chợ Chiều -Nhật Tựu 0983422477
9 Chợ Chiều -Nhật Tựu QT Hải Đăng Chợ Chiều -Nhật Tựu 0983422477
10 Chợ Ngọc Đông QT Trương Minh Thìn Chợ Ngọc Đông 0988546712
11 Chợ Ngọc Đông QT Trương Minh Thìn Chợ Ngọc Đông 0988546712
12 Chợ Nhật Tựu QT Thúy Hằng Chợ Nhật Tựu 0988765241
13 Chợ Nhật Tựu QT Thúy Hằng Chợ Nhật Tựu 0988765241
14 Đường Trường Chinh QT Số 5 Thiên Hương Đường Trường Chinh 0985828501
15 Lê Công Thanh QT Hương Nhài Số 28 Lê Công Thanh 0905353382
16 Lý Thương Kiệt QT Số 22 Số 186a Lý Thương Kiệt 0987748539
17 Nguyễn Hữu Tiến QT Số 16 Số 102 Nguyễn Hữu Tiến 0911668626
18 Nguyễn Văn Trỗi QT Số 1 Số 34 Nguyễn Văn Trỗi 0944.191.888
19 Nguyễn Văn Trỗi NT Phạm Bá Hào Số 46 Nguyễn Văn Trỗi 0904362333
20 Nguyễn Văn Trỗi NT Phạm Bá Hào Số 46 Nguyễn Văn Trỗi 0904362333
21 Nguyễn Viết Xuân QT Số 4 Số 98 Nguyễn Viết Xuân 01686597696
22 Quy Lưu Công Ty TNHH Đông Phương Hồng Số 77 Quy Lưu 0983241897
23 Thôn Nhì QT Quỳnh Chi Thôn Nhì - Bạch Thượng 0975956063
24 Trường Chinh Công Ty Dp Á Đông Số 130 Trường Chinh 0989128230
25 Trường Chinh QT Số 5 Thiên Hương Đường Trường Chinh 0985828501
26 Trường Chinh Công Ty Dp Á Đông Số 130 Trường Chinh 0989128230
27 Xóm 7 - Thi Sơn QT Hiếu Hiền Xóm 7 - Thi Sơn 01635706288

Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 0961 259 500 (Tổng đài tư vấn) để được trợ giúp

Fanpage