Hủy

Điểm bán Proctogel

Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

STT Tên đường Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nguyễn Văn Trỗi QT Số 1 Số 34 Nguyễn Văn Trỗi 0944.191.888
2 Nguyễn Viết Xuân QT Số 4 Số 98 Nguyễn Viết Xuân 01686597696
3 Nguyễn Văn Trỗi NT Phạm Bá Hào Số 46 Nguyễn Văn Trỗi 0904362333
4 Lê Công Thanh QT Hương Nhài Số 28 Lê Công Thanh 0905353382
5 Quy Lưu Công Ty TNHH Đông Phương Hồng Số 77 Quy Lưu 0983241897
6 Trường Chinh Công Ty Dp Á Đông Số 130 Trường Chinh 0989128230
7 Lý Thường Kiệt QT Số 22 Số 186a Lý Thương Kiệt 0987748539
8 Trường Chinh QT Số 5 Thiên Hương Đường Trường Chinh 0985828501
9 Nguyễn Hữu Tiến QT Số 16 Số 102 Nguyễn Hữu Tiến 0911668626
10 Chợ Ngọc Đông QT Trương Minh Thìn Chợ Ngọc Đông 0988546712
11 Chợ Chiều -Nhật Tựu QT Hải Đăng Chợ Chiều -Nhật Tựu 0983422477
12 Chợ Nhật Tựu QT Thúy Hằng Chợ Nhật Tựu 0988765241
13 Bạch Thượng QT Quỳnh Chi Thôn Nhì - Bạch Thượng 0975956063
14 Xóm 7 - Thi Sơn QT Hiếu Hiền Xóm 7 - Thi Sơn 01635706288
15 Nguyễn Văn Trỗi QT Số 1 Số 34 Nguyễn Văn Trỗi 0944.191.888
16 Nguyễn Viết Xuân QT Số 4 Số 98 Nguyễn Viết Xuân 01686597696
17 Nguyễn Văn Trỗi NT Phạm Bá Hào Số 46 Nguyễn Văn Trỗi 0904362333
18 Lê Công Thanh QT Hương Nhài Số 28 Lê Công Thanh 0905353382
19 Quy Lưu Công Ty TNHH Đông Phương Hồng Số 77 Quy Lưu 0983241897
20 Trường Chinh Công Ty Dp Á Đông Số 130 Trường Chinh 0989128230
21 Lý Thương Kiệt QT Số 22 Số 186a Lý Thương Kiệt 0987748539
22 Đường Trường Chinh QT Số 5 Thiên Hương Đường Trường Chinh 0985828501
23 Nguyễn Hữu Tiến QT Số 16 Số 102 Nguyễn Hữu Tiến 0911668626
24 Chợ Ngọc Đông QT Trương Minh Thìn Chợ Ngọc Đông 0988546712
25 Chợ Chiều QT Hải Đăng Chợ Chiều -Nhật Tựu 0983422477
26 Chợ Nhật Tựu QT Thúy Hằng Chợ Nhật Tựu 0988765241
27 Thôn Nhì QT Quỳnh Chi Thôn Nhì - Bạch Thượng 0975956063

Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 0243.220.2288 (Tổng đài tư vấn) để được trợ giúp

Fanpage