Hủy

Điểm bán Proctogel

Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

STT Tên đường Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Thôn Cao Trung Hộ kinh doanh Thiên Bảo Thôn Cao Trung, xã Đức Giang
2 Thôn Vĩnh Yên QT Hải Hà Thôn Vĩnh Yên, xã Kim Chung
3 Thông Cao Trung Hộ kinh doanh Thiên Bảo Thôn Cao Trung, xã Đức Giang
4 Vĩnh Yên QT Hải Hà Thôn Vĩnh Yên, xã Kim Chung
5 TT trạm trôi Phòng khám 103 103 khu 6 TT trạm trôi

Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 0243.220.2288 (Tổng đài tư vấn) để được trợ giúp

Fanpage