Hủy

Điểm bán Proctogel

Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

STT Tên đường Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 81 Bạch Đằng NT Mai Huyền 81 Bạch Đằng, P Chương Dương
2 Bạc Đằng NT Thảo Lâm 324 Bạch Đằng
3 Bạch Đằng NT Thảo Lâm 324 Bạch Đằng
4 Bạch Đằng NT Phương Tâm II 508 Bạch Đằng, P. Chương Dương
5 Bạch Đằng NT Thanh 231 Bạch Đằng, P. Chương Dương 0911130677
6 Bạch Đằng NT 269 269 Bạch Đằng, q.Hoàn Kiếm, Hà Nội 0167 773 0979
7 Bạch Đằng NT Phương Tâm II 508 Bạch Đằng, P. Chương Dương
8 Bạch Đằng NT Thanh 231 Bạch Đằng, P. Chương Dương 0911130677
9 Bạch Đằng NT 269 269 Bạch Đằng, q.Hoàn Kiếm, HN 1677730979
10 Cửa Bắc NT Nhân dân 42 Cửa Bắc
11 Cửa Bắc NT Nhân dân 42 Cửa Bắc
12 Hai Bà Trung NT Kiểm Nghiệm 48 Hai Bà Trung, Phường Tràng Tiền
13 Hai Bà Trưng NT Kiểm Nghiệm 48 Hai Bà Trung, Phường Tràng Tiền
14 Hai Bà Trưng NT Trường Thọ 48 Hai Bà Trưng
15 Hai Bà Trưng NT Trường Thọ 48 Hai Bà Trưng
16 Hai bà Trưng NT Kiểm Nghiệm 48 Hai Bà Trưng, P Tràng Tiền
17 Hàm Tử Quan NT Hải Hòa 14 Hàm Tử Quan
18 Hàm Tử Quan NT Mai Hòa số 14 Hàm tử quan, Q Hoàn Kiếm.
19 Hàm Tử Quan NT Hải Hòa 14 Hàm Tử Quan
20 Hàng Đậu NT Linh Đan 23 Hàng Đậu
21 Hàng Đậu NT Linh Đan 23 Hàng Đậu
22 Hàng Đậu NT Thiện Tâm 60 Hàng Đậu
23 Hàng Đậu NT Thiện Tâm 60 Hàng Đậu
24 Hàng Đậu NT Thiện Tâm 60 Hàng Đậu, Hoàn Kiếm, HN 982842858
25 Hàng Đậu NT Thiện Tâm 60 Hàng Đậu
26 Hàng Trống Công Ty TNHH Nhà Thuốc 24H.VN 91 Phủ Doãn, p. Hàng Trống, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
27 Hàng Trống Nhà thuốc 24h.vn 87 Phủ Doãn p. Hàng Trống, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
28 Nguyễn Hữu Huân NT Minh Liên 106 Nguyễn Hữu Huân
29 Nguyễn Hữu Huân NT Minh Liên 106 Nguyễn Hữu Huân
30 Nguyễn Hữu Huân NT Minh Liên 106 Nguyễn Hữu Huân
31 Nguyễn Hữu Huân NT Minh Liên NT Minh Liên 106 Nguyễn Hữu Huân Hoàn Kiếm
32 Nguyễn Hữu Huân NT Minh Liên 106 Nguyễn Hữu Huân
33 Nguyễn Hữu Huân NT Minh Liên 106 Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm
34 Phố Phủ Doãn Nhà thuốc số 9 Số 9 Phố Phủ Doãn, P. Hàng Trống
35 Phố Phủ Doãn Nhà thuốc số 9 Số 9 Phố Phủ Doãn, P. Hàng Trống
36 Tràng Thi NT Nguyễn Luận Số 3 Tràng Thi, P. Hàng Trống
37 Tràng Thi NT Nguyễn Luận Số 3 Tràng Thi, P. Hàng Trống
38 Tràng Thi NT Nguyễn Luận Số 3 Tràng Thi, Hoàn Kiếm
39 Trành Thi NT Nguyễn Luận Số 3 Tràng Thi, P. Hàng Trống

Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 0961 259 500 (Tổng đài tư vấn) để được trợ giúp

Fanpage