Hủy

Điểm bán Proctogel

Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

STT Tên đường Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nguyễn Hữu Huân NT Minh Liên NT Minh Liên 106 Nguyễn Hữu Huân Hoàn Kiếm
2 Hàng Trống Công Ty TNHH Nhà Thuốc 24H.VN 91 Phủ Doãn, p. Hàng Trống, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
3 Hàng Trống Nhà thuốc 24h.vn 87 Phủ Doãn p. Hàng Trống, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
4 Hàm Tử Quan NT Mai Hòa số 14 Hàm tử quan, Q Hoàn Kiếm.
5 Hàng Đậu NT Thiện Tâm 60 Hàng Đậu, Hoàn Kiếm, HN 982842858
6 Bạch Đằng NT 269 269 Bạch Đằng, q.Hoàn Kiếm, HN 1677730979
7 Nguyễn Hữu Huân NT Minh Liên 106 Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm
8 Tràng Thi NT Nguyễn Luận Số 3 Tràng Thi, Hoàn Kiếm
9 Bạch Đằng NT 269 269 Bạch Đằng, q.Hoàn Kiếm, Hà Nội 0167 773 0979
10 Phố Phủ Doãn Nhà thuốc số 9 Số 9 Phố Phủ Doãn, P. Hàng Trống
11 Hàm Tử Quan NT Hải Hòa 14 Hàm Tử Quan
12 Hai Bà Trung NT Kiểm Nghiệm 48 Hai Bà Trung, Phường Tràng Tiền
13 Hàng Đậu NT Linh Đan 23 Hàng Đậu
14 Nguyễn Hữu Huân NT Minh Liên 106 Nguyễn Hữu Huân
15 Trành Thi NT Nguyễn Luận Số 3 Tràng Thi, P. Hàng Trống
16 Cửa Bắc NT Nhân dân 42 Cửa Bắc
17 Bạch Đằng NT Phương Tâm II 508 Bạch Đằng, P. Chương Dương
18 Bạch Đằng NT Thanh 231 Bạch Đằng, P. Chương Dương 0911130677
19 Bạc Đằng NT Thảo Lâm 324 Bạch Đằng
20 Hàng Đậu NT Thiện Tâm 60 Hàng Đậu
21 Hai Bà Trưng NT Trường Thọ 48 Hai Bà Trưng
22 Bạch Đằng NT Phương Tâm II 508 Bạch Đằng, P. Chương Dương
23 Bạch Đằng NT Thanh 231 Bạch Đằng, P. Chương Dương 0911130677
24 Hàng Đậu NT Thiện Tâm 60 Hàng Đậu
25 Cửa Bắc NT Nhân dân 42 Cửa Bắc
26 Bạch Đằng NT Thảo Lâm 324 Bạch Đằng
27 Hai Bà Trưng NT Kiểm Nghiệm 48 Hai Bà Trung, Phường Tràng Tiền
28 Nguyễn Hữu Huân NT Minh Liên 106 Nguyễn Hữu Huân
29 Nguyễn Hữu Huân NT Minh Liên 106 Nguyễn Hữu Huân
30 Tràng Thi NT Nguyễn Luận Số 3 Tràng Thi, P. Hàng Trống
31 Tràng Thi NT Nguyễn Luận Số 3 Tràng Thi, P. Hàng Trống
32 Phố Phủ Doãn Nhà thuốc số 9 Số 9 Phố Phủ Doãn, P. Hàng Trống
33 Hai Bà Trưng NT Trường Thọ 48 Hai Bà Trưng
34 Hàng Đậu NT Linh Đan 23 Hàng Đậu
35 Hai bà Trưng NT Kiểm Nghiệm 48 Hai Bà Trưng, P Tràng Tiền
36 Hàm Tử Quan NT Hải Hòa 14 Hàm Tử Quan
37 Hàng Đậu NT Thiện Tâm 60 Hàng Đậu
38 Nguyễn Hữu Huân NT Minh Liên 106 Nguyễn Hữu Huân

Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 0243.220.2288 (Tổng đài tư vấn) để được trợ giúp

Fanpage