Hủy

Điểm bán Proctogel

Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

STT Tên đường Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nguyễn An Ninh Nt hồng phúc 66 Nguyễn An Ninh, Hoàng Mai 0989379075
2 Yên Sở Nt thảo phương 30 Yên Sở, Hoàng Mai.
3 định công thượng nt thành công 18 định công thượng. Hoàng mai 0985084570
4 trương định Nt phương anh 664 trương định. Hoàng mai 01666040857
5 Định công thượng Nt Thanh Thảo 257 tổ3 định công thượng. Hoàng mai 0962060686
6 Linh Đàm NT An Tâm kios 11 CT3,Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội 0966692586
7 Phường Phúc Lợi NT Lâm Linh Tổ 5, Phường Phúc Lợi, Long Biên( Chợ Phúc Lợi) 0988139492
8 Khu đô thị Định Công Nhà thuốc Cường Thoa D6lo12 khu đô thị định công. Hoàng mai. 988552281
9 Nguyễn An Ninh Nhà thuốc Hồng Phúc 66 Nguyễn an ninh. Hoàng mai 989379075
10 Trương Định Nhà thuốc Phương Anh 664 trương định. Hoàng mai 1666040857
11 Bắc Linh Đàm Nhà thuốc An Tâm Kiot 11. Ct3. Bắc linh đàm. Đại kim. Hoang mai. 982848367
12 Định Công Thượng Nha thuốc thanh thảo 257 tổ3 định công thượng. Hoàng mai 962060686
13 Nam Dư Nt tâm đức 246 nam dư. Lĩnh nam.hoàng mai 982713776
14 Vĩnh Hưng NT Cộng Hòa kiot 15, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, HN
15 Định Công Thượng NT Thành Công 18 định công thượng. Hoàng mai. 985084570
16 Giá Bát NT 112 Giáp Bát 112 Giáp Bát
17 Hoà Mai NT Hằng Sáng 123 Hoàng Mai
18 Nguyễn Đức Cảnh NT Kim Xuyến 149 Nguyễn Đức Cảnh
19 Trương Định NT Nga 520 Trương Định
20 Trương Định NT Nghĩa Hưng 364 Trương Định
21 Nguyễn An Ninh NT Nghĩa Hưng 71 Nguyễn An Ninh
22 Hoàng Mai NT Thành An 179 Hoàng Mai
23 khu đô thị Pháp Vân NT Việt Lương Kiot 1 N05, đô thị Pháp Vân
24 Nguyễn An Ninh NT Yên Thanh 112 Nguyễn An Ninh 0943456282
25 Nguyễn An Ninh NT Yên Thanh 112 Nguyễn An Ninh 0943456282
26 Vĩnh Tuy NT Hồng Hạnh 20 Vĩnh Tuy
27 Giáp Bát NT 112 Giáp Bát 112 Giáp Bát
28 Nguyễn Đức Cảnh NT Kim Xuyến 149 Nguyễn Đức Cảnh
29 Trư Định NT Nghĩa Hưng 364 Trương Định
30 Hoàng Mai NT Thành An 179 Hoàng Mai
31 Nguyễn An Ninh NT Nghĩa Hưng 71 Nguyễn An Ninh
32 Nguyễn An Ninh NT Yến Thanh 112 Nguyễn An Ninh
33 Nguyễn Đức Cảnh NT Kim Xuyến 149 Nguyễn Đức Cảnh
34 Trương Định NT Nga 520 Trương Định
35 đô thị Pháp Vân NT Việt Lương Kiot 1 N05, đô thị Pháp Vân
36 Hoàng Mai NT Hằng Sáng 123 Hoàng Mai
37 Tân Mai NT số 5 Số 5 ngõ 147/2 Tân Mai

Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 0243.220.2288 (Tổng đài tư vấn) để được trợ giúp

Fanpage