Hủy

Điểm bán Proctogel

Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

STT Tên đường Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Đồng Tâm NT Châu Linh đường Đồng Tâm, H.Hóc Môn
2 Trung Mỹ NT Hiền Châu 42/3a Trung Mỹ, Tân Xuân, P. Trung Chánh, H.Hóc Môn
3 Lê Lợi NT Phương Huê e12/1e đường Lê Lợi, H.Hóc Môn
4 Quang Trung NT Phương Nam 1/29 Quang Trung, KP7, H.Hóc Môn
5 31/1 Nguyễn Thị Huê, Đông Lân, Bà Điểm NT Đức Trí 31/1 Nguyễn Thị Huê, Đông Lân, Bà Điểm, Hóc Môn 933658385
6 Nguyễn Ảnh Thủ NT Kim Thương 194 Nguyễn Ảnh Thủ, xã Thới Tam thôn, Hóc Môn 903977130
7 Tô ký NT Tô Ký 86 16/8 Tô ký, Tân Xuân, Hóc Môn 985154533
8 Tô Ký NT Danh Phụng 4/43C Tô ký,xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn 353070909
9 Trịnh Thị Miếng NT Minh Khánh 43/2 Trịnh Thị Miếng, Xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn 997096999
10 Lê Thị Hà NT My Châu 2/132 Lê Thị Hà, ấp Đình, xã Tân Xuân, Hóc Môn

Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 0243.220.2288 (Tổng đài tư vấn) để được trợ giúp

Fanpage