Hủy

Điểm bán Proctogel

Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

STT Tên đường Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Lê Lợi NT Phương Huê e12/1e đường Lê Lợi, H.Hóc Môn
2 Nguyễn Ảnh Thủ NT Kim Thương 194 Nguyễn Ảnh Thủ, xã Thới Tam thôn, Hóc Môn 903977130
3 Nguyễn Văn Bứa NT Minh Khang 36/5C Nguyễn Văn Bứa, Xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn 934287118
4 Quốc Lộ 22 NT Giáng Sinh 4 2/1B Quốc Lộ 22, ấp Mỹ Hòa, xã Xuân Thới Đông, Hóc Môn 1222092093
5 Tô ký NT Tô Ký 86 16/8 Tô ký, Tân Xuân, Hóc Môn 985154533
6 Trần Văn Mườ NT Quang Hy 59/3D Trần Văn Mười, xã Xuân Thới Đông , Hóc Môn 345812233
7 Đặng Thúc Vịnh NT Bách Hợp 214a Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, Hóc Môn 986434782
8 Đồng Tâm NT Châu Linh đường Đồng Tâm, H.Hóc Môn
9 Đường Song Hành NT Mỹ Duyên 37/4 đường Song Hành, xã Trung Chánh, Hóc Môn 978203699
10 Lê Thị Hà NT My Châu 2/132 Lê Thị Hà, ấp Đình, xã Tân Xuân, Hóc Môn
11 Nguyễn Ảnh Thủ NT Minh Hiền 1 155/1 Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Chánh, Hóc Môn 37183721
12 Nguyễn Ảnh Thủ NT Trung Mỹ 133/2 Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Chánh, Hóc Môn 939030102
13 Quang Trung NT Hoàng Linh 1/2 Quang Trung, Thị Trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn 932345393
14 quang trung NT Huỳnh Nga 8/73 quang trung, thị trấn Hóc Hôn, huyện Hóc Môn, 38915510
15 Tô Ký NT Danh Phụng 4/43C Tô ký,xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn 353070909
16 Trịnh Thị Miếng NT Minh Khánh 43/2 Trịnh Thị Miếng, Xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn 997096999
17 Trung Mỹ NT Hiền Châu 42/3a Trung Mỹ, Tân Xuân, P. Trung Chánh, H.Hóc Môn

Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 0961 259 500 (Tổng đài tư vấn) để được trợ giúp

Fanpage