Hủy

Điểm bán Proctogel

Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

STT Tên đường Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nguyễn Sơn NT Trúc Tâm 93,Nguyễn Sơn, quận Long Biên, Hà Nội 02438720561
2 Nguyễn Sơn NT Minh Tâm 21/176 Nguyễn Sơn, Long Biên 0985863188
3 Thượng Thanh NT Số 2 số 2 ngõ 96,Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 0943660660
4 Nguyễn Sơn Nhà thuốc Minh Tâm 21/176 Nguyễn Sơn, Long Biên 985863188
5 Nguyễn Sơn Nhà thuốc Trúc Tâm 93 Nguyễn Sơn, Long Biên 988709818
6 Phường Phúc Lợi Nhà thuốc Lâm Linh Tổ 5, Phường Phúc Lợi, Long Biên( Chợ Phúc Lợi) 988139492
7 Thượng Thanh NTTN Số 2 Đc 2/96 Thượng Thanh, Long Biên 943660660
8 Sài Đồng NT Tâm Đức 70 tổ 4 p.Sài Đồng, Long Biên 912860246
9 Bồ Đề NT Tâm Dược 98 Bồ Đề, Long Biên. 919951207
10 Bồ Đề NT Thành Đức Số 172 tổ 12 Phố Bồ Đề, Long Biên 985863188
11 Giang Biên NT Phúc An 35, tổ 4, Giang Bien, Long Biên, hn
12 Việt Hưng NT Nam Hương 64 Việt Hưng, Long Biên
13 Ngọc Lâm NT Thanh Tùng 183 Ngọc Lâm, Long Biên
14 Vũ Xuân Thiều NT Long Giang 94 Vũ Xuân Thiều, Long Biên.
15 Nguyễn Sơn NT Trúc Tâm 3 158 Nguyễn Sơn, Long Biên, HN 0988709818
16 Đức Giang NT Thuộc Đường Số 1 Đức Giang, Long Biên (042)2456 426
17 Đức Giang NT Vân Khánh 87 Đức Giang. Long biên, HN
18 Trần Bình NT số 33 50 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
19 Thượng Thanh NT tư nhân số 2 2/96 Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội
20 Giang Biên NT Phúc An 35, tổ 4, Giang Bien, Long Biên, Hà Nội
21 Nguyễn Sơn NT Trúc Tâm 3 158 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội 0988709818
22 Đức Giang NT Vân Khánh 87 Đức Giang. Long biên, Hà Nội
23 Đường Thạch Bàn NT Bảo Nam 2 Số 35 tổ 4 đường Thạch Bàn 0966224113
24 Hoàng Như Tiếp NT Đức Hạnh 24 Hoàng Như Tiếp
25 Nguyễn Văn Cừ NT Hà Trung số 5 640 Nguyễn Văn Cừ
26 Tân NT Lâm 136 Phúc Tân
27 Ngọ Trì NT Minh Tâm 180 Ngọc Trì
28 Hoàng Như Tiếp NT Nam Hồng 96C Hoàng Như Tiếp
29 Ngô Gia Tự NT Tâm 67/528 Ngô Gia Tự
30 Lê Mật NT Tâm An 154 Lê Mật
31 Vũ Xuân Thiều NT Tâm Dược 53 Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng
32 Chợ Vàng NT Tâm dược Kiot số 3 chợ Vàng
33 Ngọc Lâm NT Thanh Tùng 183 Ngọc Lâm
34 Ngọc Lâm NT Thiện 103 Ngọc Lâm
35 Phúc Tân NT Thu Minh 131 Phúc Tân
36 Đức Giang NT Tư Nhân 8/44 Đức Giang
37 Trường Lâm NT chúc Hòa 11B Trường Lâm, Đức Giang
38 Ô Cách NT Bảo An 30 Ô Cách
39 Đường Thạch Bàn NT Bảo Nam 2 Số 35 tổ 4 đường Thạch Bàn 0966224113
40 Ngọc Lâm NT Thiện 103 Ngọc Lâm
41 Nguyễn Văn Cừ NT Hà Trung số 5 640 Nguyễn Văn Cừ
42 Vũ Xuân Thiều NT Tâm Dược 53 Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng
43 Vũ Xuân Thiều NT Tâm Dược 53 Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng
44 Ngọc Lâm NT Thiện 103 Ngọc Lâm
45 Lê Mật NT Tâm An 154 Lê Mật
46 Phú Tân NT Thu Minh 131 Phúc Tân
47 Nguyễn Sơn NT Trúc Tâm 93 Nguyễn Sơn, Long Biên, HN
48 Chợ Vàng NT Tâm dược Kiot số 3 chợ Vàng
49 Phú Tân NT Thu Minh 131 Phúc Tân
50 Ngọ Trì NT Minh Tâm 180 Ngọc Trì
51 Ngọ Lâm NT Thanh Tùng 183 Ngọc Lâm
52 Ngô Gia Tự NT Tâm 67/528 Ngô Gia Tự
53 Phúc Tân NT Lâm 136 Phúc Tân
54 Vũ Xuân Thiều NT Tâm Dược 53 Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng
55 Hoàng Như Tiếp NT Nam Hồng 96C Hoàng Như Tiếp
56 Đức Giang NT Tư Nhân 8/44 Đức Giang
57 Hoàng Như Tiếp NT Đức Hạnh 24 Hoàng Như Tiếp
58 Vũ Xuân Thiều NT Tâm dược 53 Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng

Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 0243.220.2288 (Tổng đài tư vấn) để được trợ giúp

Fanpage