Hủy

Điểm bán Proctogel

Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

STT Tên đường Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Thị trấn Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ QT số 34 Thị trấn Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ
2 tổ 9, khi 1B, P.Vân Phú NT Nguyệt Châu tổ 9, khi 1B, P.Vân Phú

Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 0961 259 500 (Tổng đài tư vấn) để được trợ giúp

Fanpage