Hủy

Điểm bán Proctogel

Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

STT Tên đường Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Xã Đại Tân Quầy Thuốc 195 Huyện Đại Lộc
2 Ái Nghĩa Quầy Thuốc 431 Chị Trinh Huyện Đại Lộc
3 Trường An Quầy Thuốc Thanh Vân Huyện Đại Lộc
4 Điện Nam Quầy Thuốc Anh Thắng Huyện Điện Bàn
5 Tam kỳ NT 238 Tam kỳ
6 Tam kỳ NT Ngọc Liên Tam kỳ
7 Đại Phong QT 316 Đại Lộc
8 Phan Đình Phùng BV Thái Bình Dương Hội An
9 Tam kỳ NT Mai Lan Tam kỳ
10 Tam kỳ NT Mai Lan Tam kỳ
11 Xã Đại Tân Quầy Thuốc 195 Xã Đại Tân
12 Ái Nghĩa Quầy Thuốc 431 Chị Trinh Ái Nghĩa
13 Trường An Quầy Thuốc Thanh Vân Trường An
14 Điện Nam Quầy Thuốc Anh Thắng Điện Nam
15 Tam kỳ NT 238 Tam kỳ
16 Tam kỳ NT Ngọc Liên Tam kỳ
17 Đại Phong QT 316 Đại Phong

Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 0243.220.2288 (Tổng đài tư vấn) để được trợ giúp

Fanpage