Hủy

Điểm bán Proctogel

Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

STT Tên đường Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Ái Nghĩa Quầy Thuốc 431 Chị Trinh Ái Nghĩa
2 Ái Nghĩa Quầy Thuốc 431 Chị Trinh Huyện Đại Lộc
3 Đại Phong QT 316 Đại Phong
4 Đại Phong QT 316 Đại Lộc
5 Điện Nam Quầy Thuốc Anh Thắng Điện Nam
6 Điện Nam Quầy Thuốc Anh Thắng Huyện Điện Bàn
7 Phan Đình Phùng BV Thái Bình Dương Hội An
8 Tam kỳ NT 238 Tam kỳ
9 Tam kỳ NT Ngọc Liên Tam kỳ
10 Tam kỳ NT 238 Tam kỳ
11 Tam kỳ NT Ngọc Liên Tam kỳ
12 Tam kỳ NT Mai Lan Tam kỳ
13 Tam kỳ NT Mai Lan Tam kỳ
14 Trường An Quầy Thuốc Thanh Vân Trường An
15 Trường An Quầy Thuốc Thanh Vân Huyện Đại Lộc
16 Xã Đại Tân Quầy Thuốc 195 Xã Đại Tân
17 Xã Đại Tân Quầy Thuốc 195 Huyện Đại Lộc

Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 0961 259 500 (Tổng đài tư vấn) để được trợ giúp

Fanpage