Hủy

Điểm bán Proctogel

Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

STT Tên đường Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Ấp Cút QT Hải Nguyệt Ấp Cút, Mai Đình
2 Ấp Cút QT Hải Nguyệt Ấp Cút, Mai Đình
3 Cầu Xây NT Hùng Thủy Cầu Xây - Tân dân
4 Cầu Xây QT Tư Nhân Cầu Xây - Tân dân 0912628079
5 Cầu Xây QT Tư Nhân Cầu Xây - Tân dân 0912628079
6 Cầu Xây - Tân dân NT Hùng Thủy Cầu Xây - Tân dân
7 Chợ Phú Cường QT Hải Nam Chợ Phú Cường
8 Chợ Quang Minh QT Nguyễn Thị Huệ Chợ Quang Minh - Mê Linh
9 Chợ Thắng Tri QT Thanh Xuân Chợ Thắng Trí, Minh Trí
10 chợ Thanh Tri QT Luận Lan Ngã 3 chợ Thanh Trí- Minh Phú
11 Cổng Viện Sóc Sơn NT Ông Hội Số nhà 12 cổng viện Sóc Sơn, miếu thờ Tiên Dược 0975979707
12 Cổng Viện Sóc Sơn NT Ông Hội Số nhà 12 cổng viện Sóc Sơn, miếu thờ Tiên Dược 0975979707
13 Dốc chợ Nam Cương Quầy thuốc Thành Tâm I Dốc chợ Nam Cương HIền Minh
14 Dốc chợ Nam Cương Quầy thuốc Thành Tâm I Dốc chợ Nam Cương HIền Minh
15 Đội Cấn Nhà thuốc long 12 đội cấn.ba đình 2438230191
16 Đồng Thố, Hồng Kỳ QT Huy Hằng Đồng Thố, Hồng Kỳ
17 Đồng Thố, Hồng Kỳ QT Huy Hằng Đồng Thố, Hồng Kỳ
18 Đức Hậu, Đức Hòa QT Thanh Tâm Đức Hậu, Đức Hòa
19 Đường 16 Phù Lỗ Quầy thuốc Huy Vân Đường 16 Phù Lỗ 01683887168
20 đường 2 Phú Minh QT Tuấn Hồng Số 93 đường 2 Phú Minh
21 Đường 2 Phú Minh QT Tuấn Hồng Số 93 Đường 2 Phú Minh, Sóc Sơn 1689589489
22 Đường 3 Quầy thuốc Gia Đình Số 79A Đường 3, Phù Lỗ, Sóc Sơn 915144955
23 Đường 3 Phủ Lỗ QT Gia Đình 79A,Đường 3 Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 0915144955
24 Đường Đa Phúc Quầy thuốc 5 Sao Số 38 Đường Đa Phúc, TT.Sóc Sơn 983109692
25 đường Núi Đôi QT Đa Phúc Số nhà 52 - đường Núi Đôi
26 Hồng Kỳ QT Huy Hằng Đồng Thố, Hồng Kỳ
27 Ngã 3 chợ Thanh Tri QT Luận Lan Ngã 3 chợ Thanh Trí- Minh Phú
28 Núi Đôi QT Đa Phúc Số nhà 52 - đường Núi Đôi
29 Phố Nỷ QT Yến Quỳnh Phố Nỷ, Trung Giã
30 Phú CƯờng Đại lý Thuốc Tạ Thị Hải Phú Cường
31 Phù Lỗ QT Gia Đình 79A đường 3 Phù Lỗ
32 Phù Lỗ QT Gia Đình 79A đường 3 Phù Lỗ
33 Phù Lỗ QT Gia Đình 79A đường 3 Phù Lỗ
34 Phù Lỗ Quầy thuốc Huy Vân Đường 16 Phù Lỗ 01683887168
35 Phù Lỗ Quầy thuốc Huy Vân Đường 16 Phù Lỗ 01683887168
36 Phú Minh QT Tuấn Hồng Số 93 đường 2 Phú Minh
37 Quang Minh QT Quý Liên Tổ 7 - TT Quang Minh - Mê Linh
38 Quang Minh QT Nguyễn Thị Huệ Chợ Quang Minh - Mê Linh
39 Sóc Sơn Quầy thuốc Kim Loan Số 72 Tổ 11 TT.Sóc Sơn 1688331168
40 Tân Phúc, Hồng Kỳ QT Phương Uyên Tân Phúc, Hồng Kỳ,
41 Tân Phúc, Hồng Kỳ QT Phương Uyên Tân Phúc, Hồng Kỳ,
42 Thanh Nhàn QT Ánh Tuyết Thanh Nhàn, Thanh Xuân,
43 Thanh Nhàn, Thanh Xuân QT Ánh Tuyết Thanh Nhàn, Thanh Xuân,
44 Thanh Xuân QT Tư Nhân Thanh Xuân
45 Thôn Phú Nghĩa QT Oánh Sung Thôn Phú Nghĩa, Minh Phú
46 Thôn Phú Nghĩa QT Oánh Sung Thôn Phú Nghĩa, Minh Phú
47 Thôn Trung - Thanh Xuân Quầy thuốc Tư Nhân Thôn Trung - Thanh Xuân
48 Thôn Trung - Thanh Xuân Quầy thuốc Tư Nhân Thôn Trung - Thanh Xuân
49 TT Quang Minh QT Quý Liên Tổ 7 - TT Quang Minh - Mê Linh
50 TT Sóc Sơn QT Trang Anh Số 40 tổ 11 TT Sóc Sơn
51 TT Sóc Sơn QT Trang Anh Số 40 tổ 11 TT Sóc Sơn
52 Xuân Bách QT Thu Cúc Xuân Bách - Quang Tiến
53 Xuân Bách - Quang Tiến QT Thu Cúc Xuân Bách - Quang Tiến
54 Xuân Bách - Quang Tiến QT Thu Cúc Xuân Bách - Quang Tiến
55 Yên Ninh QT Thành Minh Yên Ninh - Hiền Ninh
56 Yên Ninh - Hiền Ninh QT Thành Minh Yên Ninh - Hiền Ninh
57 Yên Ninh - Hiền Ninh QT Thành Minh Yên Ninh - Hiền Ninh

Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 0961 259 500 (Tổng đài tư vấn) để được trợ giúp

Fanpage