Hủy

Điểm bán Proctogel

Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

STT Tên đường Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Đường 3 Phủ Lỗ QT Gia Đình 79A,Đường 3 Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 0915144955
2 Sóc Sơn Quầy thuốc Kim Loan Số 72 Tổ 11 TT.Sóc Sơn 1688331168
3 Đường Đa Phúc Quầy thuốc 5 Sao Số 38 Đường Đa Phúc, TT.Sóc Sơn 983109692
4 Đội Cấn Nhà thuốc long 12 đội cấn.ba đình 2438230191
5 Đường 3 Quầy thuốc Gia Đình Số 79A Đường 3, Phù Lỗ, Sóc Sơn 915144955
6 Đường 2 Phú Minh QT Tuấn Hồng Số 93 Đường 2 Phú Minh, Sóc Sơn 1689589489
7 Cầu Xây - Tân dân NT Hùng Thủy Cầu Xây - Tân dân
8 Cổng Viện Sóc Sơn NT Ông Hội Số nhà 12 cổng viện Sóc Sơn, miếu thờ Tiên Dược 0975979707
9 Thanh Nhàn QT Ánh Tuyết Thanh Nhàn, Thanh Xuân,
10 Núi Đôi QT Đa Phúc Số nhà 52 - đường Núi Đôi
11 Phù Lỗ QT Gia Đình 79A đường 3 Phù Lỗ
12 Ấp Cút QT Hải Nguyệt Ấp Cút, Mai Đình
13 Hồng Kỳ QT Huy Hằng Đồng Thố, Hồng Kỳ
14 Ngã 3 chợ Thanh Tri QT Luận Lan Ngã 3 chợ Thanh Trí- Minh Phú
15 Chợ Quang Minh QT Nguyễn Thị Huệ Chợ Quang Minh - Mê Linh
16 Thôn Phú Nghĩa QT Oánh Sung Thôn Phú Nghĩa, Minh Phú
17 Tân Phúc, Hồng Kỳ QT Phương Uyên Tân Phúc, Hồng Kỳ,
18 TT Quang Minh QT Quý Liên Tổ 7 - TT Quang Minh - Mê Linh
19 Yên Ninh - Hiền Ninh QT Thành Minh Yên Ninh - Hiền Ninh
20 Xuân Bách QT Thu Cúc Xuân Bách - Quang Tiến
21 TT Sóc Sơn QT Trang Anh Số 40 tổ 11 TT Sóc Sơn
22 Cầu Xây QT Tư Nhân Cầu Xây - Tân dân 0912628079
23 Thôn Trung - Thanh Xuân Quầy thuốc Tư Nhân Thôn Trung - Thanh Xuân
24 Phú Minh QT Tuấn Hồng Số 93 đường 2 Phú Minh
25 Đường 16 Phù Lỗ Quầy thuốc Huy Vân Đường 16 Phù Lỗ 01683887168
26 Dốc chợ Nam Cương Quầy thuốc Thành Tâm I Dốc chợ Nam Cương HIền Minh
27 Phù Lỗ Quầy thuốc Huy Vân Đường 16 Phù Lỗ 01683887168
28 Phù Lỗ Quầy thuốc Huy Vân Đường 16 Phù Lỗ 01683887168
29 Dốc chợ Nam Cương Quầy thuốc Thành Tâm I Dốc chợ Nam Cương HIền Minh
30 Thôn Trung - Thanh Xuân Quầy thuốc Tư Nhân Thôn Trung - Thanh Xuân
31 Cầu Xây QT Tư Nhân Cầu Xây - Tân dân 0912628079
32 Cổng Viện Sóc Sơn NT Ông Hội Số nhà 12 cổng viện Sóc Sơn, miếu thờ Tiên Dược 0975979707
33 Cầu Xây NT Hùng Thủy Cầu Xây - Tân dân
34 Thôn Phú Nghĩa QT Oánh Sung Thôn Phú Nghĩa, Minh Phú
35 đường 2 Phú Minh QT Tuấn Hồng Số 93 đường 2 Phú Minh
36 Thanh Nhàn, Thanh Xuân QT Ánh Tuyết Thanh Nhàn, Thanh Xuân,
37 Phù Lỗ QT Gia Đình 79A đường 3 Phù Lỗ
38 Phù Lỗ QT Gia Đình 79A đường 3 Phù Lỗ
39 Thanh Xuân QT Tư Nhân Thanh Xuân
40 Quang Minh QT Quý Liên Tổ 7 - TT Quang Minh - Mê Linh
41 Quang Minh QT Nguyễn Thị Huệ Chợ Quang Minh - Mê Linh
42 Yên Ninh QT Thành Minh Yên Ninh - Hiền Ninh
43 Yên Ninh - Hiền Ninh QT Thành Minh Yên Ninh - Hiền Ninh
44 Xuân Bách - Quang Tiến QT Thu Cúc Xuân Bách - Quang Tiến
45 Xuân Bách - Quang Tiến QT Thu Cúc Xuân Bách - Quang Tiến
46 đường Núi Đôi QT Đa Phúc Số nhà 52 - đường Núi Đôi
47 TT Sóc Sơn QT Trang Anh Số 40 tổ 11 TT Sóc Sơn
48 Chợ Thắng Tri QT Thanh Xuân Chợ Thắng Trí, Minh Trí
49 chợ Thanh Tri QT Luận Lan Ngã 3 chợ Thanh Trí- Minh Phú
50 Ấp Cút QT Hải Nguyệt Ấp Cút, Mai Đình
51 Phú CƯờng Đại lý Thuốc Tạ Thị Hải Phú Cường
52 Tân Phúc, Hồng Kỳ QT Phương Uyên Tân Phúc, Hồng Kỳ,
53 Đồng Thố, Hồng Kỳ QT Huy Hằng Đồng Thố, Hồng Kỳ
54 Đồng Thố, Hồng Kỳ QT Huy Hằng Đồng Thố, Hồng Kỳ
55 Đức Hậu, Đức Hòa QT Thanh Tâm Đức Hậu, Đức Hòa

Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 0243.220.2288 (Tổng đài tư vấn) để được trợ giúp

Fanpage