Hủy

Điểm bán Proctogel

Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

STT Tên đường Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Lê Lợi NT Hòa Vân 212 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội 0978445969
2 Trung Sơn Trần NT Phương Anh số 48, tổ 2, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, HN 0868460283
3 Trưng Vương NT Khánh Hồng số 8, Trưng Vương, Viên Sơn, Sơn Tây, HN 0963876991
4 Viị Thủy QT Tiến Đạt ngã 3 Vị Thủy, Thanh Mỹ, Sơn Tây, HN 0983321608
5 Hoàng Diệu NT Minh Thủy số 2 Hoàng Diệu, Sơn Tây, HN 0979144618
6 Trung Sơn Trầm NT Phương Anh số 48, tổ 2, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội 0868460283
7 Trưng Vương NT Khánh Hồng số 8, Trưng Vương, Viên Sơn, Sơn Tây, Hà Nội 0963876991
8 Vị Thủy QT Tiến Đạt ngã 3 Vị Thủy, Thanh Mỹ, Sơn Tây, Hà Nội 0983321608
9 Hoàng Diệu NT Minh Thủy số 2 Hoàng Diệu, Sơn Tây, Hà Nội 0979144618

Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 0243.220.2288 (Tổng đài tư vấn) để được trợ giúp

Fanpage