Hủy

Điểm bán Proctogel

Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

STT Tên đường Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Tân Quý NT Tân Phú 2 115 Tân Quý, p.Tân Quý, q.Tân Phú, tp. HCM
2 Phú Thọ Hòa NT Tân Phú 3 257 Phú thọ Hòa, p. Phú Thọ Hòa, Q. tân Phú, Tp. HCM
3 Độc Lập NT Lê Khanh số 268 đường độc lập p. Tân thành q. Tân phú 931848617
4 Nguyễn Súy NT Hương Giang Số 36 đường nguyễn súy p. Tân quý q. Tân Phú 988370582
5 Tân Quý NT Minh Anh 221 đường Tân Quý, phường Tân Quý, quận Tân Phú 931848617
6 Số 55 trần Hưng Đạo, P. Tân Thành NT Thanh Sương Số 55 trần Hưng Đạo, P. Tân Thành, Q. tân Phú 931848617
7 50 Trịnh Đình Trọng, P. Phú Trung NT Hùng PhươngCVS 50 Trịnh Đình Trọng, P. Phú Trung, Q. Tân Phú 931848617
8 148 đường Tây Thạnh, p.Tây Thạnh NT Phương Anh 148 đường Tây Thạnh, p.Tây Thạnh, q.Tân Phú 931848617
9 77 Gò Dầu, p.Tân Quý NT Hoa Sơn 77 Gò Dầu, p.Tân Quý, Q.Tân Phú
10 Phan Anh NT Tân Phú 5 số 35 đường Phan Anh, p. Bình Trị Đông, Q. Tân Phú, Tp. HCM 931848617
11 Hoàng Xuân Nhị NT Hạnh 93 đường Hoàng Xuân Nhị, P. Phú Trung Q. tân Phú 2838602377
12 đường Vườn Lài NT Thanh Loan 86a đường Vườn LÀi, p. Tân Thành, q. Tân Phú 931848617
13 đường số 11 NT Thanh An số 57 đường s 11 p. Tây thạnh q. Tân phú 931848617

Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 0243.220.2288 (Tổng đài tư vấn) để được trợ giúp

Fanpage