Hủy

Điểm bán Proctogel

Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

STT Tên đường Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Thị trấn Liên Quan NT Quang Hồng ngã 3 thị trấn Liên Quan, Thạch Thất, HN 0913322120
2 Thị Trấn Liên Quan NT Quang Hồng ngã 3 thị trấn Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội 0913322120

Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 0961 259 500 (Tổng đài tư vấn) để được trợ giúp

Fanpage