Hủy

Điểm bán Proctogel

Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

STT Tên đường Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Xóm Giữ Giữa QT Thạch Bích Xóm Giữa, Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội ‭0904272826
2 Xóm Giữa QT Thạch Bích Xóm Giữa, Bích Hòa, Thanh Oai, HN ‭090 4272826

Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 0961 259 500 (Tổng đài tư vấn) để được trợ giúp

Fanpage