Hủy

Điểm bán Proctogel

Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

STT Tên đường Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Ứng Hòa Qt bạch mai chợ mới, phương tú, ứng hoà, HN 907259686
2 Thôn Kim Bồng QT Duy Thự thôn Kim Bồng, Kim Đường, Ứng Hòa,HN 0165.542.9896
3 Động Phí QT Bạch Mai Động Phí, Phương Tú, Ứng Hòa, HN
4 Động Phí, Phương Tú QT Bạch Mai Động Phí, Phương Tú, Ứng Hòa, Hà Nội
5 thị trấn Vân Đinh QT Đại Hiền Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hòa 913392983

Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 0243.220.2288 (Tổng đài tư vấn) để được trợ giúp

Fanpage