Hủy

Điểm bán Proctogel

Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

STT Tên đường Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Động Phí QT Bạch Mai Động Phí, Phương Tú, Ứng Hòa, HN
2 Động Phí, Phương Tú QT Bạch Mai Động Phí, Phương Tú, Ứng Hòa, Hà Nội
3 thị trấn Vân Đinh QT Đại Hiền Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hòa 913392983
4 Thôn Kim Bồng QT Duy Thự thôn Kim Bồng, Kim Đường, Ứng Hòa,HN 0165.542.9896
5 Ứng Hòa Qt bạch mai chợ mới, phương tú, ứng hoà, HN 907259686

Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 0961 259 500 (Tổng đài tư vấn) để được trợ giúp

Fanpage