Hủy

Điểm bán Proctogel

Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

STT Tên đường Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Châu Phú B Hồng Vân Châu Phú B - Châu Đốc 913642514
2 Châu Thành Mỹ Ý Châu Thành - An Giang 915729297
3 Châu Văn Liêm Tân Thành 38 Châu Văn Liêm - P. Mỹ Bình 76.3854184
4 Chu Văn An NT Phương Khanh 42-44 Chu Văn An - P. Mỹ Long 2963843086
5 Hà Hoàng Hổ Nhà thuốc 689 769 Hà Hoàng Hổ - Đông Xuyên 919424171
6 Lê Minh Ngươn Phi Phụng 114 Lê Minh Ngươn - P. Mỹ Long 939253040
7 Lê Minh Ngươn Hiệp Thành 89 Lê Minh Ngươn - P. Mỹ Long 938744145
8 Lê Minh Ngươn Phương Khanh Lê Minh Ngươn - P. Mỹ Long 76.843086
9 Lê Thị Nhiên Trí Hiếu 97 Lê Thị Nhiên - P. Mỹ Long 913167390
10 Nguyễn Huệ Cty TNHH Thái Bình 2 3/B3 Nguyễn Huệ - P. Mỹ Long 763942342
11 Nguyễn Thái Học Thanh Trúc 7/5 Nguyễn Thái Học 918379777
12 Nguyễn Thái Học Thanh Sang 220 Nguyễn Thái Học - P. Mỹ Bình 949447706
13 Phường Châu Phú B Duy Thanh Phường Châu Phú B - Châu Đốc 76.3867455
14 Thị trấn Núi Sập Ngọc Diễm Thị trấn Núi Sập - Thoại Sơn 76.3710938
15 Tôn Đức Thắng Ung Văn Khương 47 Tôn Đức Thắng - Mỹ Bình 944699933
16 Trần Bình Trọng Thụy Loan Số 2 - Trần Bình Trọng - P. Mỹ Xuyên 915758909
17 Trần Hưng Đạo Phương Thảo 1325A/67 Trần Hưng Đạo - P. Bình Đức 989999791
18 Ung Văn Khương NT Triệu Tín Ung Văn Khương - Đông Xuyên 932848282

Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 1800646826 (Tổng đài tư vấn) để được trợ giúp

Fanpage