Hủy

Điểm bán Proctogel

Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

STT Tên đường Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Bạch Thượng QT Quỳnh Chi Thôn Nhì - Bạch Thượng 0975956063
2 Lý Thường Kiệt QT Số 22 Số 186a Lý Thương Kiệt 0987748539
3 Nguyễn Viết Xuân QT Số 4 Số 98 Nguyễn Viết Xuân 01686597696
4 Chợ Chiều -Nhật Tựu QT Hải Đăng Chợ Chiều -Nhật Tựu 0983422477
5 Chợ Ngọc Đông QT Trương Minh Thìn Chợ Ngọc Đông 0988546712
6 Chợ Nhật Tựu QT Thúy Hằng Chợ Nhật Tựu 0988765241
7 Lê Công Thanh QT Hương Nhài Số 28 Lê Công Thanh 0905353382
8 Nguyễn Hữu Tiến QT Số 16 Số 102 Nguyễn Hữu Tiến 0911668626
9 Nguyễn Văn Trỗi QT Số 1 Số 34 Nguyễn Văn Trỗi 0944.191.888
10 Nguyễn Văn Trỗi NT Phạm Bá Hào Số 46 Nguyễn Văn Trỗi 0904362333
11 Quy Lưu Công Ty TNHH Đông Phương Hồng Số 77 Quy Lưu 0983241897
12 Trường Chinh Công Ty Dp Á Đông Số 130 Trường Chinh 0989128230
13 Trường Chinh QT Số 5 Thiên Hương Đường Trường Chinh 0985828501
14 Xóm 7 - Thi Sơn QT Hiếu Hiền Xóm 7 - Thi Sơn 01635706288

Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 1800646826 (Tổng đài tư vấn) để được trợ giúp

Fanpage