Hủy

Điểm bán Proctogel

Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

STT Tên đường Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Hàng Mã NT Đức 91 Hàng Mã
2 Hàng Đậu NT 23 Hàng Đậu 23 Hàng Đậu
3 Nguyễn Hữu Huân NT Minh Liên 106 Nguyễn Hữu Huân
4 Nguyễn Siêu NT Quang Linh 35 Nguyễn Siêu
5 Phủ Doãn NT Cát Hòa Thảo 9 phủ doãn
6 Phủ Doãn NT 87 phủ doãn 87 phủ doãn
7 Tràng Thi NT 3a Tràng Thi 3a tràng thi

Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 1800646826 (Tổng đài tư vấn) để được trợ giúp

Fanpage