Hủy

Điểm bán Proctogel

Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

STT Tên đường Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Đường XTT 7 NT My Châu 9 104/86B, Đường XTT 7, Xã Xuân Thới Thượng, H. Hóc Môn, 904695067
2 Lê Lợi NT Phương Huê e12/1e đường Lê Lợi, H.Hóc Môn
3 Lê Thị Hà NT Ngọc Trinh 40/2C Lê Thị Hà, xã Tân Xuân, H.Hóc Môn 985154533
4 Nguyễn Ảnh Thủ NT Kim Thương 194 Nguyễn Ảnh Thủ, xã Thới Tam thôn, Hóc Môn 903977130
5 Nguyễn Văn Bứa NT Minh Khang 36/5C Nguyễn Văn Bứa, Xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn 934287118
6 Quốc Lộ 22 NT Giáng Sinh 4 2/1B Quốc Lộ 22, ấp Mỹ Hòa, xã Xuân Thới Đông, Hóc Môn 1222092093
7 Tô ký NT Tô Ký 86 16/8 Tô ký, Tân Xuân, Hóc Môn 985154533
8 Trần Văn Mườ NT Quang Hy 59/3D Trần Văn Mười, xã Xuân Thới Đông , Hóc Môn 345812233
9 Đặng Thúc Vịnh NT Bách Hợp 214a Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, Hóc Môn 986434782
10 Đồng Tâm NT Châu Linh đường Đồng Tâm, H.Hóc Môn
11 Đường Song Hành NT Mỹ Duyên 37/4 đường Song Hành, xã Trung Chánh, Hóc Môn 978203699
12 Lê Thị Hà NT My Châu 2/132 Lê Thị Hà, ấp Đình, xã Tân Xuân, Hóc Môn
13 Nguyễn Ảnh Thủ NT Minh Hiền 1 155/1 Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Chánh, Hóc Môn 37183721
14 Nguyễn Ảnh Thủ NT Trung Mỹ 133/2 Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Chánh, Hóc Môn 939030102
15 Quang Trung NT Hoàng Linh 1/2 Quang Trung, Thị Trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn 932345393
16 quang trung NT Huỳnh Nga 8/73 quang trung, thị trấn Hóc Hôn, huyện Hóc Môn, 38915510
17 Tô Ký NT Danh Phụng 4/43C Tô ký,xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn 353070909
18 Trịnh Thị Miếng NT Minh Khánh 43/2 Trịnh Thị Miếng, Xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn 997096999
19 Trung Mỹ NT Hiền Châu 42/3a Trung Mỹ, Tân Xuân, P. Trung Chánh, H.Hóc Môn

Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 1800646826 (Tổng đài tư vấn) để được trợ giúp

Fanpage