Hủy

Điểm bán Proctogel

Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

STT Tên đường Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Hồ Văn Huê NT Hải Bình 018A CC43 Hồ Văn Huê, Q. Phú Nhuận 975623159
2 Huỳnh Văn Bánh Đặng Thúc Kháng Số 163/28 Huỳnh Văn Bánh, P. 12, Q. Phú Nhuận 936781964
3 25a Nguyễn Văn Đậu, P.5 NT Tư Nhân Kim Hoa 25a Nguyễn Văn Đậu, P.5, Q. Phú Nhuận 975623159
4 32Đặng Văn Ngữ, Phường 10 NT Thảo Minh 32Đặng Văn Ngữ, P.10 quân Phú Nhuân 975623159
5 372 Phan Xích Long, Phường 2 NT Trung Nguyên 1 372 Phan Xích Long, P2, Q. Phú Nhuận
6 466huỳnh văn bánh p14 phú nhuận NT Phú thành 466huỳnh văn bánh p14 phú nhuận 975623159
7 Đõ Tấn Phong NT Trần Quang 33 Đõ Tấn Phong, P. 9, Q. Phú Nhuận 908307868
8 Huỳnh Văn Bánh NT Tư Nhân 63 38 Huỳnh Văn Bánh, phường 15, Q. Phú Nhuận 975623159
9 Nguyễn Trọng Tuyển NT số 4 254 Nguyễn Trọng Tuyển, p.8, Q. Phú Nhuận 913093159
10 Phan Xích Long NT Kim Tố 63B Phan Xích Long, P.3, Q. Phú Nhuận 975623159
11 Thích Quảng Đức NT Phúc Tâm 49 Thích Quảng Đức, P.4, Q. Phú Nhuận 913093159

Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 1800646826 (Tổng đài tư vấn) để được trợ giúp

Fanpage