Hủy

Điểm bán Proctogel

Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

STT Tên đường Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Ái Nghĩa Quầy Thuốc 431 Chị Trinh Huyện Đại Lộc
2 Đại Phong QT 316 Đại Lộc
3 Điện Nam Quầy Thuốc Anh Thắng Huyện Điện Bàn
4 Phan Đình Phùng BV Thái Bình Dương Hội An
5 Tam kỳ NT 238 Tam kỳ
6 Tam kỳ NT Ngọc Liên Tam kỳ
7 Tam kỳ NT Mai Lan Tam kỳ
8 Trường An Quầy Thuốc Thanh Vân Huyện Đại Lộc
9 Xã Đại Tân Quầy Thuốc 195 Huyện Đại Lộc

Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 1800646826 (Tổng đài tư vấn) để được trợ giúp

Fanpage