Hủy

Điểm bán Proctogel

Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

STT Tên đường Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 02 Nguyễn Thụy Nhà Thuốc Anh Khoa 02 Nguyễn Thụy, Thành phố Quảng Ngãi 0918 278 367
2 08 Hùng Vương Nhà Thuốc Thu Thành 08 Hùng Vương, Thành phố Quảng Ngãi 0982 754 991
3 213-215 Nguyễn Nghiêm Nhà Thuốc Thanh Bình 213-215 Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi 025 5382 6035
4 246 Lê Trung Đình Nhà Thuốc Dũng Loan 246 Lê Trung Đình, Thành phố Quảng Ngãi 0905 238 486
5 254Nguyễn Nghiêm Nhà Thuốc Phương Đông 254Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi 025 5382 4233
6 360 Trần Hưng Đạo Nhà Thuốc Đường 360 Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi 025 5385 1546
7 394 Quang Trung Nhà Thuốc Thuộc Đường  394 Quang Trung, Thành phố Quảng Ngãi 025 5382 3990
8 69 Lê Trung Đình Nhà Thuốc Thái Bình 69 Lê Trung Đình, Thành phố Quảng Ngãi 0914 515 652
9 790 Quang Trung Nhà Thuốc Kim Nguyên 790 Quang Trung, Thành phố Quảng Ngãi 025 5382 5277
10 Quốc Lộ 1A Đại Lý Thuốc Tây Anh Hương Quốc Lộ 1A, Huyện Mộ Đức 97460059
11 Quốc Lộ 1A Đại Lý Thuốc Tây Hải Yến Quốc Lộ 1A, Huyện Đức Phổ 0945 909 579
12 Quốc Lộ 1A Đại Lý Thuốc Tây Tuyết Nhung Quốc Lộ 1A, Huyện Đức Phổ 025 5350 6036
13 Quốc Lộ 1A Đại Lý Thuốc Tây Tuyết Sương Quốc Lộ 1A, Huyện Đức Phổ 025 5385 9209
14 Quốc Lộ 1A ,Tt Châu Ổ Nhà Thuốc Quỳnh Thủy Quốc Lộ 1A ,Tt Châu Ổ, Huyện Bình Sơn 0919 963 148
15 Quốc Lộ1A,Thi Phổ Đại Lý Thuốc Tây Phi Yến Quốc Lộ1A,Thi Phổ, Huyện Mộ Đức 0836 649 979
16 Quốc Lộ1A,Tt Châu Ổ Đại Lý thuốc Tây Hương Quốc Lộ1A,Tt Châu Ổ, Huyện Bình Sơn 0962 603 527
17 Sa Huỳnh Đại Lý Thuốc Tây Mai Trung Tâm Sa Huỳnh, Huyện Đức Phổ 025 5386 0403
18 Thạch Trụ Đại Lý Thuốc Tây Nguyên Hoa Thạch Trụ, Huyện Mộ Đức 025 5385 5893
19 Thị Trấn La Hà Nhà Thuốc Phuớc Thịnh Thị Trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa 0935 942 966
20 Tt Châu Ổ, Chợ Châu Ổ Đại Lý thuốc Tây Ba Định Tt Châu Ổ, Chợ Châu Ổ, Huyện Bình Sơn 0976 960 365
21 Tt Đức Phổ Đại Lý Thuốc Tây Tuyết Nhung 2 Tt Đức Phổ, Huyện Đức Phổ 0833 952 444
22 Tt Sơn Tịnh Đại Lý Thuốc Tây Minh Tâm Tt Sơn Tịnh, Huyện Sơn Tịnh 0973 844 924
23 Tt Sông Vê Nhà Thuốc Kim Hưng  Tt Sông Vê, Huyện Tư Nghĩa 0918 431 969

Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 1800646826 (Tổng đài tư vấn) để được trợ giúp

Fanpage